Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania trwałości ponaprawczej ślizgowych łożysk rozrusznika

Autorzy

Promotor

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

162

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 587

Katalog on-line

to2004036242

Pierwsza recenzja

Karol Nadolny

Miejsce

Poznań, Polska

Data

11.05.2003

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Niewczas

Miejsce

Lublin, Polska

Data

11.06.2003

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

30.06.2003