Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Karol Nadolny

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

karol.nadolny@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 19

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%