Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Karol Nadolny

Artykuły  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

E-mail

karol.nadolny@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 19

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (1)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (9)

Promotorstwo prac dyplomowych (30)

Recenzje prac dyplomowych (4)