Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Technologiczne podstawy procesu wiercenia otworów w zahartowanych stalach

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

131

Signature of printed version

DrOIN 578

On-line catalog

to2004035813

First review

Piotr Cichosz

Place

Wrocław, Polska

Date

05.04.2003

Language

polish

Second review

Maciej Kupczyk

Place

Poznań, Polska

Date

07.05.2003

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.05.2003