Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Drogi optymalne w sieci kolejowej z zamknięciami torów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

143

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 533

Katalog on-line

to2003029197

Pierwsza recenzja

Henryk Bałuch

Druga recenzja

Łucjan Siewczyński

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.10.2002