Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jeremi Rychlewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Inżynierii Lądowej

E-mail

jeremi.rychlewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 31

ResearcherID

H-8622-2014

Artykuły (17)

Rozdziały (18)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)