Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kryteria i aspekty techniczne elektroenergetycznej automatyki przełączającej zasilanie wyspy obciążeniowej na przykładzie sieci 110 kV Zakładu Energetycznego Białystok

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

137

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 522

Katalog on-line

to2003029200

Pierwsza recenzja

Ryszard Frąckowiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.09.2002

Język

polski

Druga recenzja

Joanicjusz Nazarko

Miejsce

Białystok, Polska

Data

30.10.2002

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.12.2002