Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wykorzystanie spektroskopii w bliskiej podczerwieni do ciągłej, nieinwazyjnej oceny substancji chemicznych w organizmie

Authors

[ 1 ] Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Systemów Telekomunikacyjnych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Using near-infrared spectroscopy to continuous, noninvasive measurmement of chemical compounds concentration levels in human body

Language

polish

Keywords
PL
  • nieinwazyjne
  • stężenie
  • glukoza
  • alkohol
  • spektroskopia
EN
  • noninvasive
  • concentration
  • glucise
  • ethanol
  • spectroscopy
Abstract

PL Celem niniejszych badań było opracowanie systemu pomiarowego do analizy stężenia różnych substancji w organizmie w sposób ciągły oraz nieinwazyjny. Głównymi założeniami była próba pomiaru co najmniej dwóch różnych substancji we krwi, poprzez specjalną głowicę pomiarową, która wykorzystuje technikę spektroskopii w bliskiej podczerwieni. Przedmiotem badań było również wykorzystanie długości fal z zakresu światła widzialnego, nispotyknych dotąd w literaturze, co w założeniu miało porawić dokładność otrzymywanych wyników z zakresu podczerwieni. Zdecydowano się na takie rozwiązanie, ponieważ drugim z założeń była możliwość prowadzenia pomiarów w dowolnym miejscu na ciele, stąd koniecznym było zaproponowanie rozwiązania do korekcji wyniku ze względu na różen włąciwości badanych tkanek. Zaprezentowano metodę nieinwazyjnego pomiaru wybranych substancji we krwi oraz pokazano wpływ zaproponowanych rozwiązań na przeprowadzone badania, oraz dokładność wyiku testowego. Zestawiono je dla dwóch wybranych substancji: glukozy oraz alkoholu etylowego, a także omówiono wynioski wynikające z obserwacji przeprowadzonych w trakcie badań.

EN The purpose of this thesis was to develop a system measuring concentration of various substances in the human body, continuously and non-invasiveky. It was assumed that at last two different substances would be measured in blood using near infrared spectroscopy. A new idea was to do additional measurements in visible light. This was done for improving accuracy of results obtained in infrared range. Antoher new assumption was to collect data from varius places on human body. This implied correction of results according to local properites of tissue. A method of non-invasive measurment of selected (glucise and ethyl alcohol) in blood was presentedm and influence of proposed solution on measurements was discussed. The method was tested on a group of volunteers, and indeed, the obtained results were very promising.

Number of pages

152

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

telecommunications

Signature of printed version

DrOIN 1913

On-line catalog

to20189965

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Cysewska-Sobusiak

Place

Poznań, Polska

Date

04.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Strumiłło

Place

Łódź, Polska

Date

09.04.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.05.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: telekomunikacja, w specjalności: systemy pomiarowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.