Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

ryszard.stasinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 39

ORCID

0000-0003-2055-0379

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (12)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Recenzje rozpraw doktorskich (11)

Promotorstwo prac dyplomowych (7)

Recenzje prac dyplomowych (64)