Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ wybranych parametrów na nośność zaolejonych elementów żelbetowych

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

203

Signature of printed version

DrOIN 508

On-line catalog

to2003029178

First review

Janina Bogucka

Second review

Włodzimierz Kiernożycki

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

2002

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.