Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza stateczności eksploatowanego toru bezstykowego w warunkach utraty jego kontaktu z podłożem

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

171

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 489

Katalog on-line

to2002020268

Pierwsza recenzja

Mieczysław Kuczma

Druga recenzja

Łucjan Siewczyński

Trzecia recenzja

Andrzej Surowiecki

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

13.01.2002