Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

mieczyslaw.kuczma@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 55

ResearcherID

L-9256-2014

ORCID

0000-0001-7427-3675

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (22)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS