Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

PBN ID

929073

ResearcherID

L-9256-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%