Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

mieczyslaw.kuczma@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 55

ORCID

0000-0001-7427-3675

ResearcherID

L-9256-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (22)

Książki (3)

Raporty (8)

Rozprawa doktorska

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (23)

Recenzje prac dyplomowych (2)