Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Intensyfikacja rozkładu materii organicznej ścieków miejskich w kanalizacji grawitacyjnej przez szczepy bakteryjne i enzymy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

182

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 481

Katalog on-line

to2002020262

Pierwsza recenzja

Hanna Majcherek

Druga recenzja

Krystyna Olańczuk-Neyman

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

21.03.2002