Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Marek Sozański

PBN ID

1480739

ResearcherID

M-2320-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Rozdziały (12)

Legenda:  Indeksowane w WoS