Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Marek Sozański

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych

E-mail

marek.sozanski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 36 62

ORCID

0000-0003-1136-8786

ResearcherID

M-2320-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (7)

Rozdziały (12)

Książki (3)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (35)

Recenzje prac dyplomowych (114)