Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza dynamiki liniowego silnika tubowego na podstawie polowego modelu zjawisk elektromagnetycznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

142

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 469

Katalog on-line

to2002020239

Pierwsza recenzja

Andrzej Demenko

Data

30.11.2000

Język

polski

Druga recenzja

Bronisław Tomczuk

Miejsce

Opole, Polska

Data

08.12.2001

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

11.01.2002