Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko

PBN ID

1481593

ResearcherID

L-5916-2014

ORCID

0000-0002-0833-4561

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS