Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda analizy i oceny wdrożeń rozwiązań techniczno-organizacyjnych poprawiających bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach budowy maszyn

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Investigations of the Chosen operating Properties of the Glued, Inserted Segment Hobs

Język

polski

Liczba stron

190

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 466

Katalog on-line

to2002020236

Pierwsza recenzja

Zbigniew Korzeń

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

05.11.2001

Język

polski

Druga recenzja

Jan Żurek

Miejsce

Poznań, Polska

Data

19.11.2001

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.12.2001