Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jan Żurek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

jan.zurek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 62

ORCID

0000-0001-6566-8579

ResearcherID

H-4619-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (17)

Rozdziały (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (8)

Recenzje rozpraw doktorskich (10)

Promotorstwo prac dyplomowych (65)

Recenzje prac dyplomowych (78)