Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ łączenia skanów na dokładność pomiaru skanerem optycznym

Authors

[ 1 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The Effect of Combining Scans on the Accuracy of the Measurement with an Optical Scanner

Language

polish

Number of pages

170

Signature of printed version

DrOIN 1908

On-line catalog

to20189972

Comments

Brak zgody na udostępnianie – zobowiązanie do poufności ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak niektórych informacji na temat pracy.

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Andrzej Gessner

Place

Poznań, Polska

Date

28.02.2018

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Jerzy Andrzej Sładek

Place

Kraków, Polska

Date

07.02.2018

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.04.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.