Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

michal.wieczorowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 67

ORCID

0000-0001-7526-8368

ResearcherID

H-4908-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (74)

Rozdziały (13)

Książki (2)

Raporty (10)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Promotorstwo prac dyplomowych (117)

Recenzje prac dyplomowych (182)

Wyniki (2)