Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

michal.wieczorowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 67

ResearcherID

H-4908-2014

ORCID

0000-0001-7526-8368

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (71)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Raporty (8)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)