Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda komputerowego wspomagania heurystycznych procesów decyzyjnych w ergonomicznym projektowaniu maszyn

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

144

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 416

Katalog on-line

to2001009841

Pierwsza recenzja

Aleksandra Jasiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

16.06.2001

Język

polski

Druga recenzja

Jerzy Lewandowski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

26.06.2001

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.07.2001