Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Propagacja fal sprężystych w materiałach o zmiennej masie

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

75

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 401

Katalog on-line

to2001009820

Pierwsza recenzja

Bogdan T. Maruszewski

Język

polski

Druga recenzja

Andrzej Radowicz

Miejsce

Kielce, Polska

Data

03.03.2001

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.03.2001