Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania kryształów molekularnych z wiązaniami wodorowymi metodą ramanowskiego rozpraszania światła

Autorzy

[ 1 ] Katedra Spektroskopii Optycznej (KS), Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Spektroskopii Optycznej (KS), Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Study of the Hydrogen Bonded Molecular Crystals by Raman Scattering Method

Język

polski

Liczba stron

113

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 390

Katalog on-line

to2001009812

Pierwsza recenzja

Wojciech Nawrocik

Druga recenzja

Czesław Pawlaczyk

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

22.12.2000