Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Tomasz Runka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

tomasz.runka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 55

ResearcherID

G-2133-2014

ORCID

0000-0002-0965-2676

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Recenzje rozpraw doktorskich (1)