Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Tomasz Runka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej

E-mail

tomasz.runka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 55

ORCID

0000-0002-0965-2676

ResearcherID

G-2133-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.7 Inżynieria materiałowa: 100%

Artykuły (21)

Rozdziały (12)

Rozprawa doktorska

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (26)

Recenzje prac dyplomowych (45)