Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Diagnostyczne modele symptomowe maszyn jako systemów działaniowych i ich zastosowania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Diagnostic Symptom Models of Machines as Operating Systems and Their Applications

Język

polski

Liczba stron

170

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 384

Katalog on-line

to2001009807

Pierwsza recenzja

Marian Dobry

Miejsce

Poznań, Polska

Data

23.12.2000

Język

polski

Druga recenzja

Bogdan Żółtowski

Data

20.09.2000

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

2000