Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Maciej Tabaszewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

maciej.tabaszewski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 90

ORCID

0000-0001-6215-8485

ResearcherID

F-8945-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (7)

Książki (1)

Raporty (1)

Rozprawa doktorska

Recenzje rozpraw doktorskich (4)

Promotorstwo prac dyplomowych (71)

Recenzje prac dyplomowych (124)