Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Computer Simulation of Chosen Stages of Mixing of Two Polymers

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

PL Komputerowa symulacja wybranych etapów mieszania dwóch polimerów

Język

angielski

Liczba stron

125

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 380

Katalog on-line

to2001009802

Pierwsza recenzja

Jan Awrejcewicz

Miejsce

Łódź, Polska

Data

25.09.2000

Język

polski

Druga recenzja

Bolesław Jurkowski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

30.10.2000

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

2000