Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Tomasz Stręk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

tomasz.strek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 39

ORCID

0000-0002-2411-8236

ResearcherID

F-7285-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (25)

Rozdziały (15)

Książki (1)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (40)

Recenzje prac dyplomowych (15)