Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Tomasz Stręk

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

tomasz.strek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 39

ResearcherID

F-7285-2014

ORCID

0000-0002-2411-8236

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (24)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)