Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zastosowanie żywic akrylowych do uszczelniania i wzmacniania ośrodków sypkich

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The use of acrylic resins for sealing and strengthening of loose medium

Language

polish

Keywords
PL
  • iniekcja gruntu
  • żel akrylowy
  • żywica akrylowa
  • uszczelnianie gruntu
  • iniekcja kurtynowa
EN
  • ground injection
  • acrylic gel
  • acrylic resin
  • ground sealing
  • curtain injections
Abstract

PL W pracy przedstawiono analizę zagadnienia polimerowej iniekcji gruntu. Zastosowanie żywic akrylowych, poprzez iniekcję w podłoże gruntowe, umożliwia jego uszczelnienie. W pracy wykazano również, że dodatkowym efektem iniekcji żywicami akrylowymi gruntu może być jego wzmocnienie. W przeprowadzonych badaniach próbek gruntu poddanych iniekcji, podjęto weryfikację wytrzymałości na ściskanie oraz wodoszczelności gruntu w zależności od oddziaływania termicznego, stopnia zagęszczenia gruntu, stężenia roztworu iniekcyjnego oraz wieku próbki. Otrzymane wyniki, z przeprowadzonych badań, zostały poddane analizie, włącznie z analizą statystyczną, która wykazała, że decydujący wpływ na właściwości gruntu, poddanego iniekcji, ma oddziaływanie temperatury (w odniesieniu do wytrzymałości na ściskanie), stężenie roztworu iniekcyjnego oraz wiek próbki.

EN PhD thesis presents an analysis of polymer injection into soil. The use of acrylic resins for injection allows for sealing of soil. The study also demonstrates that acrylic gel injection may additionally result in soil reinforcement. In the tests of soil samples subjected to injection, an attempt was made to verify compressive strength and water tightness of the soil in relations to thermal influence, the degree of soil density, concentration of the injection solution and the age of the sample. The results obtained from the tests were analysed, including a statistical analysis, which showed that temperature (in relation to compressive strength), concentration of the injection solution and the age of the sample had a crucial impact on properties of the injected soil.

Number of pages

211

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 2003

On-line catalog

to2020500420

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Hoła

Place

Wrocław, Polska

Date

28.06.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Leonard Runkiewicz

Place

Warszawa, Polska

Date

15.07.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.