Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zastosowanie żywic akrylowych do uszczelniania i wzmacniania ośrodków sypkich

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The use of acrylic resins for sealing and strengthening of loose medium

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • iniekcja gruntu
  • żel akrylowy
  • żywica akrylowa
  • uszczelnianie gruntu
  • iniekcja kurtynowa
EN
  • ground injection
  • acrylic gel
  • acrylic resin
  • ground sealing
  • curtain injections
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono analizę zagadnienia polimerowej iniekcji gruntu. Zastosowanie żywic akrylowych, poprzez iniekcję w podłoże gruntowe, umożliwia jego uszczelnienie. W pracy wykazano również, że dodatkowym efektem iniekcji żywicami akrylowymi gruntu może być jego wzmocnienie. W przeprowadzonych badaniach próbek gruntu poddanych iniekcji, podjęto weryfikację wytrzymałości na ściskanie oraz wodoszczelności gruntu w zależności od oddziaływania termicznego, stopnia zagęszczenia gruntu, stężenia roztworu iniekcyjnego oraz wieku próbki. Otrzymane wyniki, z przeprowadzonych badań, zostały poddane analizie, włącznie z analizą statystyczną, która wykazała, że decydujący wpływ na właściwości gruntu, poddanego iniekcji, ma oddziaływanie temperatury (w odniesieniu do wytrzymałości na ściskanie), stężenie roztworu iniekcyjnego oraz wiek próbki.

EN PhD thesis presents an analysis of polymer injection into soil. The use of acrylic resins for injection allows for sealing of soil. The study also demonstrates that acrylic gel injection may additionally result in soil reinforcement. In the tests of soil samples subjected to injection, an attempt was made to verify compressive strength and water tightness of the soil in relations to thermal influence, the degree of soil density, concentration of the injection solution and the age of the sample. The results obtained from the tests were analysed, including a statistical analysis, which showed that temperature (in relation to compressive strength), concentration of the injection solution and the age of the sample had a crucial impact on properties of the injected soil.

Liczba stron

211

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2003

Katalog on-line

to2020500420

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Hoła

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

28.06.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Leonard Runkiewicz

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport