Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński

PBN ID

1480709

ResearcherID

I-7863-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (64)

Legenda:  Indeksowane w WoS