Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Były pracownik Politechniki Poznańskiej

dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych

Artykuły (49)

Rozdziały (64)

Książki (8)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Recenzje rozpraw doktorskich (1)

Promotorstwo prac dyplomowych (73)

Recenzje prac dyplomowych (69)