Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Organizacja terminali intermodalnych w sieci transportowej z zastosowaniem algorytmów genetycznych

Authors

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Organization of intermodal terminals in a transport network using genetic algorithms

Language

polish

Keywords
PL
  • transport intermodalny
  • transport kombinowany
  • terminale intermodalne
  • algorytm genetyczny
  • sieć transportowa
EN
  • intermodal transport
  • combined transport
  • intermodal terminals
  • genetic algorithm
  • transport network
Abstract

PL Dysertacja poświęcona jest problematyce organizacji terminali intermodalnych w sieci transportowej. Głównym celem pracy było opracowanie autorskiej metody wyznaczania optymalnej organizacji terminali intermodalnych w sieci transportowej. W rozprawie dokonano przeglądu literatury polskojęzycznej i anglojęzycznej, przenalizowano omawiany problem badawczy, sformułowano zadanie optymalizacyjne oraz zaproponowano metodę rozwiązania problemu wyznaczania organizacji terminali intermodalnych w sieci transportowej z wykorzystaniem algorytmu genetycznego. Opracowana metoda została zaimplementowana w postaci aplikacji komputerowej oraz zweryfikowana na przykładzie obliczeniowym przy wykorzystaniu danych rzeczywistych. Rozprawa została podzielona na osiem rozdziałów.

EN This dissertation focuses on the problem of intermodal terminal organization in a transport network. Main aim of the dissertation was development of new method of determining the organization of intermodal terminals in the transport network. After an detailed analysis of domestic and foreign literature sources, the research problem was carried out, an optimization task was formulated and the author proposed a new method of determining the organization of intermodal terminals in the transport network using genetic algorithm. Developed method has been implemented in the form of a computer application and verified on calculation example with real data. The dissertation was divided into eight chapters.

Number of pages

207

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1900

On-line catalog

to201899826

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ryszard Barciak

Place

Bielsko-Biała, Polska

Date

24.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Edward Michlowicz

Place

Kraków, Polska

Date

26.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.02.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: systemy transportowe

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.