Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Szymon Fierek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

szymon.fierek@put.poznan.pl

Telefon

61 665 27 16

ORCID

0000-0003-1076-2722

ResearcherID

M-1381-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=OQ52I1oAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (18)

Rozdziały (11)

Raporty (8)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (37)

Recenzje prac dyplomowych (46)