Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Obliczanie sił i momentów elektrodynamicznych w układach trójwymiarowych metodą różnic skończonych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

90

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 305

Katalog on-line

to00009444

Pierwsza recenzja

Andrzej Demenko

Data

30.04.1999

Język

polski

Druga recenzja

Kazimierz Zakrzewski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

22.04.1999

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.06.1999