Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Projektowanie architektoniczne a technologia zespołów diagnostyczno-zabiegowych restrukturyzowanych obiektów szpitalnych

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

130

Signature of printed version

DrOIN 263

On-line catalog

to00010520

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.09.1998

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.