Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz-Sipińska

Jednostka organizacyjna

Wydział Architektury

Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa

E-mail

ewa.pruszewicz-sipinska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 07

ORCID

0000-0002-0911-4288

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka: 100%

Rozdziały (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS