Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Energoelektroniczny kompensator prądu różnicowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

96

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 260

Katalog on-line

to2002027234

Pierwsza recenzja

Ryszard Strzelecki

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

27.02.1998

Język

polski

Druga recenzja

Krzysztof Zawirski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

28.02.1998

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.10.1998