Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Michał Gwóźdź

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej

E-mail

michal.gwozdz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 26 46

ResearcherID

N-3095-2014

ORCID

0000-0002-2415-5037

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%