Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Nanocząstki metali i tlenków metali jako nukleanty krystalizacji polimorficznych odmian izotaktycznego polipropylenu

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Reviewers

Title variant

EN Metals and metals oxides nanoparticles as nucleating agents for polymorphic forms of isotactic polypropylene

Language

polish

Keywords
PL
  • polimorfizm
  • izotaktyczny polipropylen
  • nanocząstki metali
EN
  • polymorphism
  • isotactic polypropylene
  • metals nanoparticles
Abstract

PL Badania nad mechanizmem nukleacji formy β w obecności addytywów metalicznych wykazały, że zjawisko to zachodzi w oparciu o teorię epitaksji. Warunkiem koniecznym do powstawania formy β w obecności tego typu addytywów jest dopasowanie wymiarowe płaszczyzny (110) formy β do wielokrotności odległości wyznaczonych przez atomy leżące w danej płaszczyźnie komórek elementarnych metalu lub tlenku metalu. Wysoka zawartość tej odmiany iPP w kompozytach jest związana z dwuwymiarowym dopasowaniem komórek elementarnych addytywu zarówno w płaszczyźnie (110) jak i w kierunku c łańcucha iPP. Istotnymi czynnikami sprzyjającymi w tworzeniu formy β są również: odpowiednio mała wartość ciepła właściwego addytywu, krystalizacja stopu kompozytowego w warunkach izotermicznych w przedziale 125-130oC oraz mała wartość masowego współczynnika płynięcia MFI matrycy iPP.

EN Studies on the mechanism of nucleation β form iPP in the presence of metallic additives have shown that this phenomenon occurs based on the epitaxy theory. A prerequisite for the formation of β form in the presence of this type of additives is to match the dimensions of the (110) plane of β form to the multiple of the distance which is designated by atoms lying in the plane of the unit cells of metal or metal oxide. A high content of β form iPP in composites is related to a two-dimensional adjustment of unit cells additive both in the plane (110) and in the c-direction iPP chain. Other significant factors contributing to the formation of the β form are also small enough value of the specific heat additive, the composite melt crystallization under isothermal conditions in the range of 125-130oC and a small value of the mass flow index (MFI) iPP matrix.

Number of pages

175

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1885

On-line catalog

to20181000

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Maciej Kozak

Place

Poznań, Polska

Date

15.10.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Stanisław Rabiej

Place

Bielsko-Biała, Polska

Date

24.08.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.