Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Security and system events monitoring in distributed systems environment

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Monitoring zdarzeń systemowych i bezpieczeństwa w środowisku systemów rozproszonych

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • distributed systems monitoring
  • events monitoring
  • monitoring solution
  • monitoring tools
  • monitoring on demand
PL
  • monitoring systemów rozproszonych
  • monitoring zdarzeń
  • system monitorujący
  • narzędzia do monitoringu
  • monitoring na żądanie
Streszczenie

EN To provide high availability, compliance with security standards and reliable performance of distributed systems, an organization requires management tools, such as a monitoring solution. Before choosing the solution, IT departments need to understand what infrastructure components are critical to the organization’s success and consider how quickly the restoration actions should be taken when failures occur. Once those principles are known, the organization may begin identifying a monitoring solution. This study presents monitoring fundamentals, variety of monitoring approaches that can be used to collect events data from systems and review of paid and open source monitoring tools currently available on the market. Moreover, details of deploying selected monitoring solutions are discussed including a design and implementation of novel hybrid approach order-based monitoring (OBM). Finally, an experiment is conducted to measure network latency impact on overall monitoring process and a concept of local Distributor is introduced to optimize that impact.

PL W celu zapewnienia wysokiej dostępności i bezpieczeństwa systemom rozproszonym, przedsiębiorstwo musi znaleźć i wdrożyć wiele rozwiązań, wśród nich między innymi system do monitoringu. System ten będzie nieustannie analizował i weryfikował dostępność usług biznesowych, ich wydajność oraz zgodność ze standardami zabezpieczeń danych. Zaprojektowanie odpowiedniego systemu może być czasochłonne i trudne, ze względu na wielkość infrastruktury IT jak i skomplikowane usługi biznesowe dostępne w firmie. W rozprawie doktorskiej przedstawiony został problem wyboru, zaprojektowania oraz wdrożenia rozwiązania do monitoringu zdarzeń systemowych i bezpieczeństwa. Zaprezentowany został przegląd aktualnie dostępnych na rynku narzędzi do monitoringu, przeprowadzone zostały przykładowe wdrożenia systemów monitorujących oraz autorskiego sposób kolekcji zdarzeń na żądanie order-based monitoring (OBM). Na zakończenie omówiony został wpływ opóźnienia sieciowego na całkowity proces monitoringu oraz wprowadzono koncept lokalnego dystrybutora w celu jego ograniczenia.

Liczba stron

108

Dziedzina wg OECD

nauki o komputerach i informatyka

Dyscyplina wg KBN

informatyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1879

Katalog on-line

to20181019

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Henryk Krawczyk

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

09.09.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Roman Wyrzykowski

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

09.09.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.11.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: systemy rozproszone