Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Security and system events monitoring in distributed systems environment

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Monitoring zdarzeń systemowych i bezpieczeństwa w środowisku systemów rozproszonych

Language

english

Keywords
EN
  • distributed systems monitoring
  • events monitoring
  • monitoring solution
  • monitoring tools
  • monitoring on demand
PL
  • monitoring systemów rozproszonych
  • monitoring zdarzeń
  • system monitorujący
  • narzędzia do monitoringu
  • monitoring na żądanie
Abstract

EN To provide high availability, compliance with security standards and reliable performance of distributed systems, an organization requires management tools, such as a monitoring solution. Before choosing the solution, IT departments need to understand what infrastructure components are critical to the organization’s success and consider how quickly the restoration actions should be taken when failures occur. Once those principles are known, the organization may begin identifying a monitoring solution. This study presents monitoring fundamentals, variety of monitoring approaches that can be used to collect events data from systems and review of paid and open source monitoring tools currently available on the market. Moreover, details of deploying selected monitoring solutions are discussed including a design and implementation of novel hybrid approach order-based monitoring (OBM). Finally, an experiment is conducted to measure network latency impact on overall monitoring process and a concept of local Distributor is introduced to optimize that impact.

PL W celu zapewnienia wysokiej dostępności i bezpieczeństwa systemom rozproszonym, przedsiębiorstwo musi znaleźć i wdrożyć wiele rozwiązań, wśród nich między innymi system do monitoringu. System ten będzie nieustannie analizował i weryfikował dostępność usług biznesowych, ich wydajność oraz zgodność ze standardami zabezpieczeń danych. Zaprojektowanie odpowiedniego systemu może być czasochłonne i trudne, ze względu na wielkość infrastruktury IT jak i skomplikowane usługi biznesowe dostępne w firmie. W rozprawie doktorskiej przedstawiony został problem wyboru, zaprojektowania oraz wdrożenia rozwiązania do monitoringu zdarzeń systemowych i bezpieczeństwa. Zaprezentowany został przegląd aktualnie dostępnych na rynku narzędzi do monitoringu, przeprowadzone zostały przykładowe wdrożenia systemów monitorujących oraz autorskiego sposób kolekcji zdarzeń na żądanie order-based monitoring (OBM). Na zakończenie omówiony został wpływ opóźnienia sieciowego na całkowity proces monitoringu oraz wprowadzono koncept lokalnego dystrybutora w celu jego ograniczenia.

Number of pages

108

OECD domain

computer sciences and computer science

KBN discipline

computer science

Signature of printed version

DrOIN 1879

On-line catalog

to20181019

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Henryk Krawczyk

Place

Gdańsk, Polska

Date

09.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Roman Wyrzykowski

Place

Częstochowa, Polska

Date

09.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: systemy rozproszone

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.