Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda obliczania jazd energooszczędnych pojazdu tramwajowego napędzanego trójfazowymi silnikami indukcyjnymi

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki Przemysłowej (IEp), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

119

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 124554

Katalog on-line

to2002020487

Pierwsza recenzja

Tadeusz Glinka

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

03.04.1995

Język

polski

Druga recenzja

Zbigniew Stein

Miejsce

Poznań, Polska

Data

29.04.1995

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1995