Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik emerytowany

Zbigniew Stein

Artykuły (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (8)

Recenzje rozpraw doktorskich (21)