Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Combinatorial optimization problems in Internet applications

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Problemy optymalizacji kombinatorycznej w aplikacjach internetowych

Language

english

Keywords
EN
  • combinatorial optimization
  • 2d packing
  • web enineering
  • tag clouds
  • css-sprite
PL
  • optymalizacja kombinatoryczna
  • pakowanie 2-wymiarowe
  • inżynieria internetowa
  • chmury tagów
  • duszki css
Abstract

EN Three innovative research problems are proposed and solved: 1) web page layout partitioning to improve future placing of advertisements, 2) tag clouds construction for better readability and usability on web pages, 3) CSS-sprite packing to speed up web pages loading and offload servers. The main common factor of the problems is originating from real web applications and the use of combinatorial optimization, in particular 2D packaging algorithms, to improve the performance of web pages. All of the problems are computationally difficult, NP-hard, what is demonstrated. For each of the problems, a mathematical model is provided and heuristic algorithms are developed and tested.

PL W pracy zaproponowano i rozwiązano trzy nowatorskie zagadnienia badawcze: 1) optymalizacji układu szerokości kolumn strony internetowej w celu poprawy możliwości umieszczania reklam, 2) budowania chmur tagów dla lepszej czytelności i użyteczności stron internetowych, 3) pakowania CSS-sprite tak, by przyspieszyć ładowanie stron internetowych i odciążyć serwery. Głównymi wspólnymi cechami problemów jest pochodzenie z rzeczywistych zastosowań aplikacji internetowych oraz użycie optymalizacji kombinatorycznej, a w szczególności algorytmów pakowania dwuwymiarowego, dla poprawy jakości działania tych stron. Wszystkie rozpatrywane problemy są obliczeniowo trudne, należą do klasy problemów NP-trudnych, co jest wykazywane. Dla każdego z problemów zaproponowano model matematyczny, a do ich rozwiązywania zaproponowano i przetestowano algorytmy heurystyczne.

Number of pages

135

OECD domain

computer sciences and computer science

KBN discipline

computer science

Signature of printed version

DrOIN 1877

On-line catalog

to20181018

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Pascal Bouvry

Place

Luksemburg, Luksemburg

Date

16.09.2017

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Eric Sanlaville

Place

Hawr, Francja

Date

16.09.2017

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: optymalizacja kombinatoryczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.