Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Maciej Drozdowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

maciej.drozdowski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 81

ORCID

0000-0001-9314-529X

ResearcherID

F-7935-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (14)

Rozdziały (4)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)

Recenzje rozpraw doktorskich (3)

Promotorstwo prac dyplomowych (37)

Recenzje prac dyplomowych (56)