Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Elastyczny system oceny poziomu organizacji stanowisk roboczych

Autorzy

Promotor

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

202

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 121860

Katalog on-line

to2002020452

Pierwsza recenzja

Edwin Tytyk

Miejsce

Poznań, Polska

Data

03.12.1993

Język

polski

Druga recenzja

Zygmunt Zbichorowski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

27.11.1993

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1993