Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Experimental identification of an engine lean burn gas-air combustion system with turbulent jet ignition

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Eksperymentalna identyfikacja silnikowego systemu spalania ubogich mieszanek gazowych z zapłonem iskrowo-strumieniowym

Language

english

Keywords
EN
  • ignitability limits
  • lean mixtures
  • CNG
  • spark ignition
  • spark-jet ignition
PL
  • granice zapalności
  • mieszanki ubogie
  • CNG
  • zapłon iskrowy
  • zapłon iskrowo-strumieniowy
Abstract

EN Dysertacja traktuje o zagadnieniach spalania ubogich mieszanek gazowych, a celem przeprowadzonych badań było określenie możliwości zwiększenia zakresu ich zapalności. Opisano główne typy układów zapłonowych, w tym iskrowo-strumieniowy (TJI), który zidentyfikowano w wyniku badań przeprowadzonych z użyciem pomiarów indykatorowych oraz optycznych metod badawczych. Badania referencyjne zapłonu iskrowego i TJI przeprowadzono na maszynie pojedynczego cyklu (RCM). Procesy zachodzące w komorze zapłonowej TJI zostały zidentyfikowane na stanowisku z komorą wyposażoną w dostęp optyczny przy użyciu techniki Schlieren. Wyznaczono granicę zapalności mieszanek ubogich. Opisywany system zastosowano w jednocylindrowym silniku badawczym i przetestowano w warunkach spalania mieszanek o współczynniku nadmiaru powietrza λ=(1.20…1.38). Zastosowanie TJI wiąże się ze zmianą mechanizmu zapłonu mieszanki, która skutkuje zwiększeniem granicy zapalności mieszanek gazowych z λ=1.75 na λ=2.20. Wykazano stabilną pracę badawczego silnika spalinowego w przebadanym zakresie wsp. λ. Uzyskano mniejsze wartości wywiązywania ciepła, jak również spadek stężenia NOx i HC w gazach spalinowych.

PL The study refers to lean gas combustion systems. The main aim of conducted research was to investigate the possibility of increase the ignitability of lean gas-air mixtures. Ignition systems were described, incl. turbulent jet ignition, which has been then experimentally identified using indicating measurements coupled with optical research techniques. Reference investigations on spark ignition and TJI have been performed using rapid compression machine (RCM). The processes occurring in the interior of ignition chamber have been identified based on the optically accessible ignition chamber within the use of Schlieren technique. Ignitability limit of lean mixtures has been determined. TJI has been introduced into the high speed research engine and tested for λ=(1.20…1.38). Implementation of TJI causes change in the inflammation mechanism, which provides then extension of ignitability limit from λ=1.75 to λ=2.20. Stable engine operation has been confirmed within investigated range of mixture dilutions, in combination with smaller heat release rate and reduced NOx and HC concentration in the exhaust gasses.

Number of pages

141

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1876

On-line catalog

to20181017

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Friedrich Dinkelacker

Place

Hannower, Niemcy

Date

10.10.2017

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Teodorczyk

Place

Warszawa, Polska

Date

25.09.2017

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.