Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Experimental identification of an engine lean burn gas-air combustion system with turbulent jet ignition

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Eksperymentalna identyfikacja silnikowego systemu spalania ubogich mieszanek gazowych z zapłonem iskrowo-strumieniowym

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • ignitability limits
  • lean mixtures
  • CNG
  • spark ignition
  • spark-jet ignition
PL
  • granice zapalności
  • mieszanki ubogie
  • CNG
  • zapłon iskrowy
  • zapłon iskrowo-strumieniowy
Streszczenie

EN Dysertacja traktuje o zagadnieniach spalania ubogich mieszanek gazowych, a celem przeprowadzonych badań było określenie możliwości zwiększenia zakresu ich zapalności. Opisano główne typy układów zapłonowych, w tym iskrowo-strumieniowy (TJI), który zidentyfikowano w wyniku badań przeprowadzonych z użyciem pomiarów indykatorowych oraz optycznych metod badawczych. Badania referencyjne zapłonu iskrowego i TJI przeprowadzono na maszynie pojedynczego cyklu (RCM). Procesy zachodzące w komorze zapłonowej TJI zostały zidentyfikowane na stanowisku z komorą wyposażoną w dostęp optyczny przy użyciu techniki Schlieren. Wyznaczono granicę zapalności mieszanek ubogich. Opisywany system zastosowano w jednocylindrowym silniku badawczym i przetestowano w warunkach spalania mieszanek o współczynniku nadmiaru powietrza λ=(1.20…1.38). Zastosowanie TJI wiąże się ze zmianą mechanizmu zapłonu mieszanki, która skutkuje zwiększeniem granicy zapalności mieszanek gazowych z λ=1.75 na λ=2.20. Wykazano stabilną pracę badawczego silnika spalinowego w przebadanym zakresie wsp. λ. Uzyskano mniejsze wartości wywiązywania ciepła, jak również spadek stężenia NOx i HC w gazach spalinowych.

PL The study refers to lean gas combustion systems. The main aim of conducted research was to investigate the possibility of increase the ignitability of lean gas-air mixtures. Ignition systems were described, incl. turbulent jet ignition, which has been then experimentally identified using indicating measurements coupled with optical research techniques. Reference investigations on spark ignition and TJI have been performed using rapid compression machine (RCM). The processes occurring in the interior of ignition chamber have been identified based on the optically accessible ignition chamber within the use of Schlieren technique. Ignitability limit of lean mixtures has been determined. TJI has been introduced into the high speed research engine and tested for λ=(1.20…1.38). Implementation of TJI causes change in the inflammation mechanism, which provides then extension of ignitability limit from λ=1.75 to λ=2.20. Stable engine operation has been confirmed within investigated range of mixture dilutions, in combination with smaller heat release rate and reduced NOx and HC concentration in the exhaust gasses.

Liczba stron

141

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1876

Katalog on-line

to20181017

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Friedrich Dinkelacker

Miejsce

Hannower, Niemcy

Data

10.10.2017

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Teodorczyk

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

25.09.2017

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.11.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn