Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

krzysztof.wislocki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 40

ResearcherID

M-1912-2014

ORCID

0000-0003-3947-9795

Google Scholar

wYR1rtcAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 25%

Artykuły (39)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS