Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wisłocki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

krzysztof.wislocki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 40

ORCID

0000-0003-3947-9795

ResearcherID

M-1912-2014

Google Scholar

wYR1rtcAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 75%
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 25%

Artykuły (39)

Rozdziały (10)

Książki (2)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (3)

Recenzje rozpraw doktorskich (5)