Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Oddziaływanie zewnętrznego pola magnetycznego na zjawiska przedprzeskokowe w próżniowych układach izolacyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

114

Signature of printed version

DrOIN 116350

On-line catalog

to2002020394

First review

Janusz Fleszyński

Place

Wrocław, Polska

Date

12.06.1990

Language

polish

Second review

Hanna Mościcka-Grzesiak

Place

Poznań, Polska

Date

10.06.1990

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

1990