Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Hanna Mościcka-Grzesiak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

hanna.moscicka-grzesiak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 20 40

ORCID

0000-0002-0903-9417

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=jguIZBwAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Artykuły (15)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (19)

Recenzje rozpraw doktorskich (5)