Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Hanna Mościcka-Grzesiak

PBN ID

57191241

ORCID

0000-0002-0903-9417

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=jguIZBwAAAAJ&hl=en

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: 100%

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (14)