Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ warstewki TiNₓ-Ti na dłutakach modułowych, na wybrane wskaźniki jakości technologicznej wykonanych uzębień ze stali konstrukcyjnej stopowej do nawęglania

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii Budowy Maszyn, Wydział Budowy Maszyn, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

366

Signature of printed version

DrOIN 113875/1; DrOIN 113875/2

On-line catalog

to2002020361

First review

Mieczysław Kawalec

Place

Poznań, Polska

Date

22.12.1988

Language

polish

Second review

Aleksandra Sokołowska

Place

Warszawa, Polska

Date

20.12.1988

Language

polish

Third review

Henryk Żebrowski

Place

Wrocław, Polska

Date

28.12.1988

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

1988