Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Pola komutacyjne o dużym zakresie pojemności zbudowane z komutatorów przestrzenno-czasowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

129

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 112564

Katalog on-line

to2002020342

Pierwsza recenzja

Zdzisław Kachlicki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

16.04.1988

Język

polski

Druga recenzja

Antoni Zabłudowski

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

12.04.1988

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1988