Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

wojciech.kabacinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 07

ORCID

0000-0001-5244-9967

ResearcherID

G-7364-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (26)

Rozdziały (10)

Raporty (6)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (6)

Promotorstwo prac dyplomowych (18)

Recenzje prac dyplomowych (49)