Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Sieci Teleinformatycznych

E-mail

wojciech.kabacinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 07

ResearcherID

G-7364-2014

ORCID

0000-0001-5244-9967

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Raporty (4)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Recenzje rozpraw doktorskich (6)